Christoffer Boserup Skov

Bestil et tankevækkende foredrag!

Foredrag: Hvad hulen er meningen med det hele?
I foredraget “Hvad hulen er meningen med det hele?” bliver publikum ført gennem idéhistorien på en anderledes, inspirerende og let måde, der stimulerer og aktiverer undren over livet.

Et lettilgængeligt og tankevækkende foredrag og et must for alle nysgerrige sjæle!

Foredrag: Dannelse som kritisk tænkning
Dannelse er kommet på mode, men hvordan er det nu liiiige vi og vores børn bliver dannede? Hvad betyder dannelse egentlig og hvorfor er det vigtigt? Foredraget kobler dannelse med begrebet “kritisk tænkning”, og giver nogle konkrete bud på, hvad det er, man skal øve sig i for at blive dannet og en god tænker. Foredraget tager udgangspunkt i min kommende bog “Kritisk tænkning”, der udkommer på Gyldendal i 2020.

Bestil foredrag
Book gennem Arte Booking eller skriv til mail@christofferboserupskov.dk for yderligere oplysninger.

 “Jeg er kommet på højskolen i ti år – og det er det bedste og mest interessante oplæg, jeg har hørt i al den tid!”
Deltager på Nørre Nissum Seniorhøjskole

Artikel om dannelse i magasinet “Børns hverdag” (side 12-13)

Gæst i podcasten “Velkommen til fremtiden

Ugens gæst i “Morgenmenneske” på Radio4 (fem programmer)

Bøger
Jeg har skrevet en række bøger:
Basal videnskabsteori, Forlaget Gyldendal 2018, 5. oplag.
Bliv til! Forlaget Mindspace 2016
Meningen med livet, Forlaget Mindspace, 2014, 2. oplag
Mennesket i verden – en grundbog i filosofi, Forlaget Systime, 2013, 4. oplag
Hvad skete der, Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2011
Hvor kommer du fra, Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2010
Hvem bestemmer, Sebastian?, Det Andersenske Forlag, 2009
Sebastian og skrivemaskinen, Det Andersenske Forlag, 2008, 2. oplag
Min far er soldat, Forsvarsakademiet, 2006, 5. oplag