Christoffer Boserup Skov

Hvad hulen er meningen?

Bestil et tankevækkende foredrag!
I foredraget “Hvad hulen er meningen med det hele?” bliver publikum ført gennem idéhistorien på en anderledes, inspirerende og let måde, der stimulerer og aktiverer undren over livet.

Et lettilgængeligt og tankevækkende foredrag og et must for alle nysgerrige sjæle!

Stof til eftertanke
Book gennem Arte Booking eller skriv til mail@christofferboserupskov.dk for yderligere oplysninger.

 “Jeg er kommet på højskolen i ti år – og det er det bedste og mest interessante oplæg, jeg har hørt i al den tid!”
Deltager på Nørre Nissum Seniorhøjskole

Bøger
Jeg har skrevet ni bøger bl.a.:
Basal videnskabsteori (Forlaget Gyldendal 2018, 4. oplag.)
Bliv til! (Forlaget Mindspace 2016)
Meningen med livet (Forlaget Mindspace, 2014, 2. oplag)
Mennesket i verden – en grundbog i filosofi (Forlaget Systime, 2013, 4. oplag)